عکاسی معماری

در طول تاریخ عکاسی،

ساختمانها سوژه های بسیارارزشمندی برای عکاسی بوده اند

که این هم به دلیل قدردانی عکاسان ازجامعه معماری و هم به خاطراهمیت فرهنگی آن بناها(و ساختمان ها)در جامعه بوده است.

در دهه ۱۸۶۰ میلادی عکاسی معماری شروع به تبدیل شدن به یک رسانه بصری ثابت نمود.

یکی از اصل های اساسی در عکاسی معماری

استفاده از کنترل پرسپکتیو با تاکیدبرخطوط عمودی غیرهمگرا(موازی) است.

این امرباتثبیت موقعیت فاصله کانونی دوربین محقق می شود

به این صورت که چشم دوربین،عمود برزمین(صرف نظر از ارتفاع آن)باشد.

این نتیجه را می توان با استفاده ازدوربین های لارج فرمت(view camera)، لنزهای tilt/shift و یا پست پروسسینگ (post processing) به دست آورد.

به طور سنتی،دوربین های لارج فرمت (ویو کمرا)برای عکاسی معماری مورد استفاده قرار گرفته اند،

زیرااین نوع دوربین هااجازه می دهندتازاویه وشیب لنزنسبت به سطح فیلم (film plane)تغییرداده شود.

این کارکنترل پرسپکتیوراممکن می سازد،به همان خوبی که تنوع امکانات خلاقانه را فراهم می نماید.


مشابه باعکاسی افقی،درعکاسی معماری هم عمق میدان (Depth Of Field)عمدتاً به صورت عمیق بکار می رود،

به طوری که هم پیش زمینه وهم پس زمینه(به بی نهایت)درفوکوس شارپ هستند.

اخیرا دوربین دیجیتال تک‌لنزی بازتابی(DSLR) در زمینه عکاسی معماری استفاده شده است.

این دوربین ها دارای لنزهای قابل جدا شدن،لنز‌هایTilt-Shift (معمولا ثابت)بافاصله کانونی مختلف هستند.

عکاسی معماری

درعکاسی معماری معمولاًازدوربین های بزرگ ویامتوسط ویادوربین های دیجیتال که کیفیت بالایی دارنداستفاده می شود.

همچنین برای به دست آوردن حداکثروضوح،توصیه می شودکه از سه پایه دوربین عکاسی نیزاستفاده شود.به ویژه درفضای داخلی ساختمان که نور کمتراست.

کادرتصویردرعکاسی معماری از ساختمان های سنتی باید طوری تنظیم گردد که خطوط و سطوح عمودی کاملاًبه صورت عمودی دیده شوند.

با این حال درعکاسی معماری ازساختمان های مدرن نیازی به رعایت این نکته نیست چون ساختمان های مدرن از لحاظ گرافیکی کمی با ساختمان های سنتی متفاوت هستند.


درساختمان های مدرن میتوان اززاویه های غیرمتعارف و پرسپکتیو استفاده لازم را برد.

معمولاً عکاسان معماری تلاش میکنند تا درعکس هایشان خطوط را به شکل مستقیم نمایش دهند،اما این قاعده کلی استثنائاتی هم دارد.

چون گاهی اوقات، خطوط منحنی و گرافیکی هم می تواند عکس های با ارزشی را به وجود آورد.

اولین قدم برای یک ثبت خلاقانه و هنری از یک ساختمان، ترکیب بندی متمایز است.

عکاسی معماری خارجی

نمونه عکس از عکاسی معماری خارجی
نمونه عکس معماری خارجی

عکاسی معماری از نمای خارجی در روزها ازمزیت نور موجود و در دسترس (نور خورشید) استفاده می کند.

و یا اگر در شب هنگام انجام شود،از نور محیطی مانند چراغ های خیابانی مجاور ساختمان،چراغهای فضای باز، چراغ های بیرونی محوطه ساختمان ها،و حتی نور ماه درآسمان استفاده می کند.

در بسیاری از موارد، محوطه سازی اطراف ساختمان برای ترکیب بندی (composition) کلی یک عکس مهم است و حتی لازم است که

ارتباط هماهنگی را بین بعد زیبایی شناختی یک ساختمان با محوطه آن برقرار کند.

عکاس اغلب گل ها،درختان،فواره ها یامجسمه ها رادرپیش زمینه یک ترکیب بندی (composition) قرار می دهد و از قابلیت آنها برای کمک به هدایت چشم به سمت ترکیب بندی (composition) وسوژه اصلی آن ساختمان استفاده می کند.

عکاسی معماری داخلی

نمونه عکس از عکاسی معماری داخلی
نمونه عکس از معماری داخلی

با توجه به عدم امکان جابجایی ساختمان ها،مهم ترین و اثرگذارترین مهارت یک عکاس،

انتخاب نقطه ای است که در آن ساختار کلی بنا یا جزئیات موجود در یک فضای معمارانه،
در جذاب ترین و خلاقانه ترین شکل ممکن به نمایش درآید و این ارتباط عکاسی و معماری یا رابطه عکاسی و معماری است.

عکاسی معماری به طور معمول

یا نمای بیرونی ساختمان ها را نشان می دهد یا نمای داخلی آنها را به تصویر می کشد.

تکنیک های مورد استفاده در هر یک از این ۲ نوع عکاسی معماری، شبیه هم هستند،

اما برخی از آنها با یکدیگر تفاوت دارند و گاهی اوقات تجهیزات مورد نیازی که درهر یک از آنها به کار می رود نیز با دیگری متفاوت است.

عکاسی معماری داخلی می تواند با کمک نورمحیطی ای که از طریق پنجره ها و اشعه ماوراء بنفش منتقل می شود، و همچنین نوروسایل روشنایی داخلی انجام شود.

هرچند،عکاسان معماری از روشنایی مکمل هم برای بهبود نور درون یک ساختمان استفاده می کنند.

می توان از فلش الکترونیکی ” چراغ Strobe ” یا “چراغ های هات لایت” استفاده کرد.

یکی از شاخصه های کلیدی عکاسی معماری این است که سوژه های اصلی درآن به ندرت حرکت می کنند.

بنابراین امکان استفاده ازپست پروسسینگ (post processing) نیزبرای دستیابی به یک طرح روشنایی متعادل حتی درغیاب نوراضافی وجود دارد.

نمونه عکس از عکاسی معماری
نمونه عکس از عکاسی معماری