تصویربرداری(فیلمبرداری)

تصویربردار كسی است كه با اتكاء به دانش مبانی هنرهای تجسمی و ضمن رعایت اصول ایمنی بتواند از عهده امور زیر برآید:

آماده سازی و بكارگیری صحیح تجهیزات و لوازم تصویربرداری،‌نورپردازی صحنه های داخلی،‌نورسنجی و تنظیم رنگ، نور و كادر دوربین،‌تصویر برداری ،‌تصویر برداری روی دست،‌نوشتن فیلمنامه های كوتاه،‌طراحی استریبوردهای ساده، مدیریت و كارگردانی پروژه های تصویر برداری

امروزه با پیشرفت تکنولوژی به آسانی می توانید از تجهیزات موجود برای بهبود روند تصویربرداری خود استفاده کنید:

ابزارهای ویرایش مخصوص تصویربرداری ، بیشتر در دسترس هستند:
یکی از مزایای آموزش تصویر برداری ، در دسترس بودن ابزارهای مورد نیاز برای ویرایش می باشد.
امروزه در هر شرایطی می توانید به تصویر برداری بپردازید و برای انجام این کار در صورت در دسترس نبودن یک دوربین حرفه ای می توانید از دوربین گوشی خود استفاده کنید و ویدئو ها را به صورت مستقیم بر روی تلفن همراه خود تولید کنید و سپس آن ها را به آسانی به کامپیوتر خود منتقل کرده و ویرایشات مورد نیاز را به آسانی بر روی آثار هنری خود پیاده سازی کنید.
امروزه حتی بازار رقابت در میان فیلم های کوتاه نیز می توان از تلفن های همراه برای تصویر برداری استفاده کرد.