فتوشاپ ویژه عکاسان

این دوره متشکل از جلسات طراحی گرافیکی از جمله طراحی کارت ویزیت،ادیت و رتوش حرفه ای عکس و ساخت آلبوم دیجیتال می باشد.پس از گذراندن این دوره براحتی می توانید خواستهای مورد نیاز جهت رتوش عکسهای خود و مشتریان جهت کار در عکاسی ها، ساخت آلبوم دیجیتال جهت مشتریان متقاضی آلبوم دیجیتال و همچنین دریافت سفارش کارت ویزیت آنها را انجام دهید.