آموزش حسابداری

حسابداری چیست و حسابداری ویژه بازار کار کدام است ؟

حسابداری چیست ؟

شناسایی ، اندازه گیری ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را برای آنها فراهم سازد ، حسابداری گفته میشود.

دارایی ها

منافع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید

بدهی ها

سرمایه در حسابداری به چه معنی است

حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی را بدهی می گویند

سرمایه

حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی را سرمایه می گویند .

معادله حسابداری بصورت زیر می باشد

دارایی ها = بدهی + سرمایه

انواع داراییها عبارتست از

نقد و بانک

انواع دارییها در حسابداری چیست

حسابها و اسناد دریافتنی

موجودی مواد و کالا

پیش پرداختها و سپرده ها

داراییهای ثابت

سرمایه گذاریها

انواع بدهیها به شرح زیر می باشد

حسابها و اسناد پرداختنی

تسهیلات دریافتی

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ترازنامه

صورت حسابی است که دارایی ها و بدهی ها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد

ترازنامه در حسابداری

و در تهیه آن می بایست به این نکات توجه کنیم :

نوشت عنوان

واحد اندازه گیری

طرفین ترازنامه

ترتیب نوشت داراییها

ترتیب نوشت بدهیها

موازنه

صورتحساب سود و زیان

چگونگی و نتیجه فعالیتهای یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان میدهد .

مفاهیم ، شناخت و اندازه گیری در حسابداری به ۳ دسته تقسیم میشود :

ا-مفروضات حسابداری

اصول حسابداری

۲-اصول حسابداری

۳-میثاقهای محدود کننده حسابداری

مفروضات حسابداری عبارتند از :

الف-فرض تفکیک شخصیت

ب-فرض تدوام فعالیت

ج-فرض واحد اندازه گیری

د-فرض دوره ی مالی

و-فرض تعهدی

اصول حسابداری عبارتند از :

الف-اصل بهای تمام شده ی تاریخی

ب-اصل شناخت درآمد

ج-اصل تطابق هزینه ها با درآمد

د-اصل افشاء

میثاقهای محدود کننده ی حسابداری که کاربرد مفروضات و اصول حسابداری را محدود می سازد عبارتند از

الف-اصل اهمیت

ب-اصل فزونی منافع بر مخارج

ج-اصل محافظه کاری

د-خصوصیات

حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

از آنجاییکه حسابداری دارای زیر مجموعه های متعددی می باشد و گاها افراد در انتخاب حرفه مورد نظر از مجموعه حرفه های حسابداری دچار مشکل شده و یا مجبور به گذراندن چندین دوره می باشند تا به هدف مورد نظر خود برسند آموزشگاه هفت سان اقدام به راه اندازی دوره حسابداری ویژه بازار کار نموده ، این دوره پکیجی از موارد مورد نیاز از دوره های مقدمات حسابداری – شرکتهای خدماتی – بازرگانی – پیمانکاری – حقوق و دستمزد – بیمه – سایت بیمه و … جهت ورود به بازار کار می باشد.ضمنا هنرجویان در پایان دوره می توانند اقدام به دریافت مدرک معتبر و بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای نمایند.