حسابداری مقدماتی چیست و چرا باید آنرا یاد بگیریم

آموزش حسابداری در حال حاضر برای مدیران و صاحبان مشاغل به امری حیاتی تبدیل شده است.

اگر ماهیت حساب‌ها و یا معادله حسابداری را ندانید حتما در بازار کنونی دچار چالشهای جبران ناپذیری خواهید شد.

حسابداری مقدماتی و کاربرد آن

ولی از همه مهمتر برای کارفرمایان، تسلط به گزارشات مالی مانند ترازنامه، صورت گردش جریان وجوه نقد یا صورت سود و زیان است.

جالب است بدانید به محض روشن کردن کلید برق، هزینه‌های جاری شما آغاز می‌گردد.

هزینه‌هایی مانند عدم خرید محصول یا خدمات توسط مشتریان به دلیل قیمت نامناسب،

عدم آگاهی از بهای تمام شده و هزینه‌های سربار بر محصول یا خدمات نیز جزو هزینه‌های نامشهود شماست.

البته موضوع از این هم پیچیده‌تر است و همه این موارد به دلیل عدم آگاهی مدیران و

حسابداران و از همه بدتر استفاده از نیروهای حسابداری ارزان در بخش‌های کلیدی است.

مواردی که در حسابداری مقدماتی یاد میگیرید

1) مفاهیم پایه حسابداری شامل تعریف اصول حسابداری، عناصر حسابداری،

چه مواردی در حسابداری مقدماتی یاد میگیریم

انواع حسابداری، معادله حسابداری، سند حسابداری ،تعیین ماهیت حساب‌ها،

تعریف دوره مالی، حسابهای موقت و حساب‌های دائم، روشهای ثبت

رویدادهای مالی و مفهوم بدهکار و بستانکار، انتقال رویدادهای مالی ثبت شده

به دفتر کل به روش سریع ۲) سرفصل موجودی‌های نقدی و انواع صندوق و

تنخواه گردان ۳) بانک و رفع مغایرت بانکی ۴) حسابهای دریافتنی و پرداختنی

۵) اسناد دریافتنی و درجریان وصول ۶) اسناد پرداختنی ۷)  انواع درآمد‌ها

۸) انواع هزینه‌ها ۹) خرید و برگشت از خرید و روش ادواری ۱۰) فروش و

برگشت از فروش .۱۱) موجودی کالا و روش دائمی ۱۲) پیش‌پرداخت و

پیش‌دریافت ۱۳) دارائی‌های ثابت ۱۴) سپرده‌های نزد بانک و اشخاص

۱۵) سرمایه ثبت شده و افزایش سرمایه  ۱۶) جاری شرکاء و سهامداران 

۱۷) ثبت‌های مالی واردات کالا ( کالای در راه) ۱۸) پروژه‌ها و مقدمه‌ای

بر حسابداری پیمانکاری ۱۹) تسهیلات و اعتبارات ۲۰) استهلاک انباشته دارائیها

۲۱) ذخیره قانونی و احتیاطی ۲۲) اندوخته‌های احتیاطی و قانونی 

۲۳) بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی ۲۴) مقدمه‌ای بر بهای تمام شده

۲۵) حسابهای انتظامی ۲۶) طراحی کدینگ نرم افزارهای مالی

26)کاربا نرم افزار اکسل و آشنایی با اکسل در حسابداری