حسابدار

حسابدار کیست و وظایف حسابدار چیست؟

یکی از عناوین شغلی مهم در موسسات و شرکت ها بدون درنظر گرفتن اندازه و حوزه فعالیت آنها حسابداری امور مالی شرکت است.  با درنظر گرفتن این نکته که حسابدار مسئولیت کنترل و ثبت تمام امور مالی شرکت را برعهده دارد، این سمت کاری  در کنار اهمیت فراوانی که برای صاحبان کسب وکارها دارد، مسئولیتی پرتنش و پراسترس است و یک اشتباه کوچک می تواند هزینه ای سنگین را به شرکت تحمیل نماید.

شیوه انجام وظایف و مسئولیت های حسابدار در طول تاریخ تغییرات زیادی را به خود دیده است، به گونه ای که امروزه با طراحی نرم افزارهای حسابداری مختلف سعی شده است علاوه بر افزایش دقت و امنیت در ثبت اطلاعات مالی، کمی از فشار کاری حسابداران کاسته شود.

در این مقاله قصد داریم شما را بیشتر با وظایف و مسئولیت هایی که برعهده حسابدار شرکت است، آشنا نموده و اهمیت کار با نرم افزارهای حسابداری را توضیح دهیم.

وظایف و مسئولیت های حسابدار

تعریف حسابدار به طور کامل در شرح وظایف و مسئولیت های آن نهفته است و اگر به طور کامل با وظایف حسابدار آشنا باشید به راحتی می توانید تعریفی دقیق از اینکه چه وظایفی برعهده حسابدار است، برای خود داشته باشید. به همین دلیل در زیر لیستی از وظایف  و مسئولیت های حسابدار بیان شده است:

  • یکی از معمول ترین وظایف حسابدار محاسبه حقوق و دستمز کارکنان شرکت است. حسابدار می بایست الزامات حقوق و دستمزد کارکنان شرکت را تعیین و در پایان هر ماه براساس داده های موجود از ساعت های کاری و مرخصی و غیبت کارکنان، میزان حقوق و دستمزد آنها را محاسبه و پرداخت نماید.
  • میزان بودجه، هزینه ها و درآمد شرکت، میزان حقوق و دستمزد کارکنان و تمامی فاکتورها و اسناد مربوط به حسابداری را تهیه و بررسی می کند.
  • یک حسابدار با نگاهی دقیق به سود و زیان فعالیت های شرکت، اعداد و ارقام حاصل از تمام فعالیت های انجام شده در شرکت را به صورت دقیق و جزئی به مدیریت ارائه می دهد تا مدیریت به آگاهی دقیقی از چگونگی عملکرد شرکت دست یابد.
  • حسابدار از طریق بررسی بودجه شرکت به ویژه در پایان سال مالی، از میزان هزینه های شرکت و متناسب بودن آن با وضعیت مالی اطمینان حاصل می کند. درواقع حسابدار می بایست به صورتی دقیق تمامی هزینه های شرکت را کنترل نماید و به کمک تجزیه و تحلیل روند درآمد و هزینه های شرکت، سطح مناسبی از بودجه را برای فعالیت های شرکت در نظر بگیرد.
  • از دیگر وظایف مهم حسابدار ثبت و نگهداری داده های مالی شرکت در سیستم حسابداری است. حسابدار باید ورود داده ها و اطلاعات را به صورت دقیق انجام دهد، درغیر این صورت کوچکترین اشتباه در ثبت داده ها می تواند در وضعیت مالی شرکت مشکلاتی را به وجود آورد.
  • درنهایت حسابدار به کمک نرم افزار حسابداری مورد استفاده شرکت و ثبت داده ها، وظیفه جمع آوری تمام داده های مالی و ایجاد گزارش های مالی مورد نیاز شرکت برای تصمیم گیری در زمینه فعالیت های خود را برعهده دارد. به عبارت دیگر، حسابدار مسئولیت ایجاد و نگهداری از پایگاه داده های مالی شرکت را برعهده دارد.

وظیفه اصلی حسابدار چیست؟

با توجه به لیست مسئولیت ها و وظایف حسابدار که در بالا به آن اشاره شد، حسابداری را می توان سیستمی در نظر گرفت که در آن فرایند جمع آوری، ثبت و طبقه بندی اطلاعات و ارائه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل های مختلف انجام می گیرد.

بنابراین وظیفه اصلی حسابدار شامل سه مرحله ثبت تمام امور مالی انجام شده در شرکت یا سازمان، تهیه گزارش های مالی مورد نیاز و ارائه آن به مدیریت است.

علاوه براین، حسابدار می بایست با درنظر گرفتن استانداردها و دستورالعمل های روز، از دقیق و قانونی بودن تمام معاملات شرکت اطمینان حاصل نماید.

می توان حاصل کار یک حسابدار را گزارش های مالی مختلفی دانست که براساس این گزارش ها برای انجام امور مختلف و دستیابی به اهداف شرکت تصمیم گیری می شود.

حسابدار یا حسابرس

اگر چندان با حوزه حسابداری و مسئولیت های آن آشنا نباشید، این سوال برایتان پیش خواهد آمد که آیا حسابدار شرکت همان حسابرس است؟ و یا چه تفاوتی بین مسئولیت های حسابدار و حسابرس وجود دارد که باعث می شود برخی را حسابدار و برخی را حسابرس بنامند؟ قبل از هر چیز باید بگوییم حوزه کاری حسابدار و حسابرس بسیار نزدیک به هم است و این بسیار طبیعی است که عموم افراد تفاوتی بین این دو سمت کاری قائل نشوند. ولی تفاوت هایی مهم بین مسئولیت های حسابدار و حسابرس وجود دارد که باعث تمایز این دو سمت شده است. در زیر برخی از این تفاوت ها را بیان کرده ایم.

  • بیشتر شرکت ها برحسب نیاز خود یک یا چند حسابدار را به عنوان کارمند ثابت با قرارداد بلندمدت استخدام می کنند که موظف است روزهای ثابتی را در شرکت حضور داشته و مسئولیت ها و وظایف خود را انجام دهد. درمقابل گاهی شرکت ها یا موسسات برحسب نیاز خود، حسابرس را با هدف کنترل و تایید کار حسابدار استخدام می کنند. قرارداد کاری بین کارفرما و حسابرس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا پروژه ای بسته شود.
  • با توجه به نوع کاری حسابدار، باید در شرکت فضایی ثابت را برای واحد حسابداری در نظر گرفت. اما حسابرس به دلیل رسیدگی و کنترل بخش های مختلف شرکت نیازی به یک دفتر ثابت در شرکت ندارد.
  • وظیفه اصلی حسابدار بررسی و ثبت روزانه امورمالی شرکت به صورت دقیق و ارائه گزارش مالی در پایان سال یا دوره مالی است تا از این طریق وضعیت شرکت از نظر میزان سوددهی و درصد موفقیت پروژه های انجام شده مشخص شود. دراینجا مسئولیت حسابرس تایید گزارش و ارقام ارائه شده توسط حسابدار است.
  • برای تمام شرکت ها استخدام سمت شغلی حسابرس ضرورت ندارد و یک شرکت با توجه به نیاز خود می تواند اقدام به استخدام حسابرس نماید. به ویژه زمانی که احتمال وجود فعالیت های غیرقانونی و خلاف استانداردهای حسابداری در شرکت وجود داشته باشد، حضور یک حسابرس بسیار موثر خواهد بود.