دپارتمان های آموزشی

جهت دریافت توضیحات بیشتر هر دوره بر روی آن کلیک نمایید

هنر :عکاسیفیلمبرداریفتوشاپ ویژه عکاسان

معماری : اتوکدتری دی مکسوی ریشیت بندی با فتوشاپ

کامپیوتر : فتوشاپپریمیر

حسابداری : حسابداری مقدماتی حسابداری تکمیلیرایانه کار حسابداری مالیاکسل حسابداریحسابداری حقوق و دستمزد حسابدارکمک حسابدارکاربر نرم افزار مالی