رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کار حسابدار مالی از مشاغل حوزه خدمات و از گروه شغلی امور مالی و بازرگانی می‌باشد. یکی از دلایل وجود حسابداری مالی در هر شرکت، ارائه اطلاعاتی است که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیش رو موردنیاز هستند. بنابراین هدف اصلی حسابدار مالی در هر شرکت یا سازمانی، آماده‌سازی گزارش‌های مالی است که اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت به اشخاص خارجی مانند سرمایه‌گذاران، مدیران و مقامات مالیاتی ارائه می‌کنند.