طراحی طبیعت

 صخره های سیب زمینی شکل را  در طراحی طبیعت فراموش کنید!

برای بهتر کشیدن بافت صخره ها می توانید از کاغذ سنباده و یا حتی سنگ های واقعی استفاده کنید.
در قسمت های لازم برای ایجاد شکاف یا تیزی ها و برآمدگی های صخره، کنتراست ایجاد کنید.
گوشه های صاف و مسطح صخره را نباید از قلم بیاندازید، می توانید این کار را با استفاده از حرکت آرام و نرم محوکن انجام دهید،
و بعد برای ایجاد قسمت های تیز و یا شکستگی های صخره، محوکن را با فشار بیشتری بر روی کاغذ بکشید

در طراحی طبیعت کوه ها و تپه های باشکوه خلق کنید.

با تکنیک های خاص به شما نشان خواهیم داد که چگونه درخت های همیشه سبز روی تپه ها و صخره های کوه های دور دست را بر روی کاغذ طراحی کرده و شکوه و عظمت منظره را به تصویر بکشید.
برای ایجاد پس زمینه، با استفاده از خطوط و سایه های مختلف درخت های دوردست را طراحی نموده
و سپس  با استفاده از محوکن، درخت ها را ترکیب نموده و بافت مناسب را ایجاد کنید.

در طراحی طبیعت نیازی نیست که درختان را به سبک خاصی طراحی کنید.

با اجرای تمرینات ، کشیدن درختان همیشه سبز آسانتر خواهد بود.
ابتدا تنه ی درخت را کشیده و سپس طرح مثلثی شکل برگ ها را بکشید و پس از آن شاخه ها را به آرامی اضافه کنید.
حالا ساختار کلی را در اختیار دارید. در این مرحله با استفاده از قلم با حرکات نرم و ملایم کنتراست کافی را ایجاد کنید.
از شاخه های در هم و پیچیده هم غافل نشوید، با این کار جلوه ی طبیعی تری به درخت ها و نقاشی خود خواهید داد.

از خطوط منحنی در کشیدن درختان برگ ریز استفاده کنید.

برای طراحی درختانی که به نظر دشوار میرسند، با خطوط کم رنگ تنه، شاخه ها و برگهای درخت را مشخص نمایید.
سپس با استفاده از انواع تکنیک های سایه و روشن، طرح درخت خود را تکمیل نمایید.
اگر به مسیر خطوطی که می کشید دقت کافی داشته باشید، حتما نتیجه ای که دریافت می کنید، طبیعی تر و واقعی تر جلوه خواهد نمود.

در طراحی  طبیعت آبهای ساکن، از خطوط مستقیم و دقیق استفاده کنید.

طراحی آبهای راکد تنها به توانایی شما در کشیدن بازتاب ها و مسیر درست خطوط بستگی دارد.
نقطه ای  از آب را که به زمین متصل می شود سفید بگذارید و بعد با استفاده از خطوط کوتاه و موازی طرح آب را تکمیل نمایید.
سایه های درون آب را از خود اجسامی که بازتاب آن را نمایش می دهید پررنگ تر بکشید، به خاطر داشته باشید که اجسام درون آب همیشه تیره تر هستند.

در طراحی طبیعت آب های خروشان و آبشارها به خطوط سریع نیاز دارید.

به منظور ایجاد طرح کلی آبشار می توانید از آموزش طراحی صخره ها استفاده کنید.
حالا برای کشیدن آب بر روی صخره ها، خطوط طولانی کشیده و از خطوط در هم نیز در قسمت های کف آلود استفاده کنید.
در هر مرحله تنها یک قسمت را انجام دهید و سپس جزییات نهایی را با مداد اضافه کرده و طراحی خود را به پایان رسانید.

« امیدواریم طراحی طبیعت با گرافیک انگیزه ای باشد که قلم و دفتر را در دست گرفته و جهان را از دید یک هنرمند ببینید.»