عمق میدان

عمق میدان (به انگلیسی: Depth of field)، عبارت است از گستردگی محدوده‌ای که جلوتر یا عقب‌تر از سوژهٔ اصلی، فوکوس هستند و مقدار معینی از میدان دید لنز که در آن تصاویر به صورت کاملاً واضح ثبت می‌شوند.

کنترل عمق میدان وضوح

یکی از عوامل جلوه‌سازی و ایجاد انفراد سوژه در کادر مورد عکاسی، عمق میدان وضوح است. این عمل گاه با افزایش و گاه با کاهش عمق میدان بدست می‌آید. کنترل عمق میدان وضوح در عکاسی به عوامل زیر بستگی دارد:

  1. فاصله سوژه تا دوربین عکاسی.
  2. دیافراگم و PIN HOLE.
  3. فاصله کانونی لنز.
  4. قانون شایم فلوک