ژست های عکاسی پرتره برای مردان

در حین عکاسی پرتره، آقایان به سرعت کم حوصله و خسته می شوند. به همین دلیل، بهتر است که عکاس، فرآیند عکاسی را به وسیله آماده کردن ژست عکاسی پرتره از قبل، ساده کند.

1. گذاشتن یک پا روی پا دیگر

ژست عکاسی پاها
ژست پاها

این یکی از طبیعی ترین، بی خیال ترین و غیر رسمی ترین ژست های عکاسی پرتره برای مردان است. در این حالت، مدل به دیوار یا هر سطح دیگری تکیه می دهد و می تواند حالات قرارگیری متفاوتی را انتخاب کند. مثلا به جای اینکه با پشتش به دیوار تکیه دهد، با بازو یا شانه تکیه دهد.

2. ژست عکاسی نشسته

ژست عکاسی نشسته
ژست عکاسی نشسته

در حالی که مدل، نشسته است، به او بگویید که مچ یک پایش را روی زانوی پای دیگرش بیاندازد. این یک ژست عکاسی پرتره بی نظیر برای مردان است.

3. قدم زدن

ژست عکاسی قدم زدن
ژست قدم زدن

پرتره مردان، زمانی که در حال حرکت گرفته می شود جذاب تر است. برای چنین ژستی، از مدل بخواهید که بدنش را صاف نگه داشته و سرش را بالا بگیرد. همچنین، بهتر است که گام هایی بلندتر از حد معمول بردارد تا تاکید بیشتری روی قدم زدن داشته باشد.

4. بالا آوردن یک پا

یک پا را بالا بیاورید ژست عکاسی
یک پا را بالا بیاورید

اگر می خواهید عکس خلاقانه ای بگیرید، به مدل بگویید که به دیوار تکیه داده و یکی از پاهایش را بالا بیاورد. سپس کف پایش را به دیوار بچسباند. این ژست، در حالت نشسته نیز می تواند کاربرد داشته باشد (البته با اندکی تغییر).به خاطر داشته باشید که زاویه ی عکاسی خود را در این ژست تغییر دهید.

5. ژست بی تفاوتی

ژست عکاسی بی تفاوتی
ژست بی تفاوتی

اگر سوژه لباس های مد روز و فشن پوشیده، از او بخواهید تا هیچ ژستی نگیرد. چنین ژستی، پویایی خاصی در عکس ایجاد می کند و باعث می شود که مدل، سرسخت و پیچیده به نظر آید.

6. افزودن کت یا ژاکت یقه دار

افزودن کت یا ژاکت یقه دار ژست عکاسی
افزودن کت یا ژاکت یقه دار

این ژست، جزء لیست ژست های برتر برای مردان است، زیرا علیرغم سادگی، باکلاس نیز هست. این ژست به عکس پرتره، حس صلابت و اطمینان خاصی می بخشد.

7. دست در جیب

ژست عکاسی دست در جیب
ژست دست در جیب

زمانی که یک مرد، دست هایش را در جیب می گذارد، در واقع آرامش و قاطعیت را نشان می دهد. مدل می تواند انتخاب کند که بخشی از دست یا تمام آن را در جیب بگذارد. برای مثال، می تواند چهار انگشت دست را داخل گذاشته و فقط انگشت شست را نمایش دهد.

8. قرار دادن کت روی شانه

ژست عکاسی کت روی شانه
کت را روی شانه بیاندازید

همه استایل های ایستاده می توانند به کمک عناصر احساسی، مانند یک کت یا ژاکت، متنوع شوند. از مدل بخواهید که کت را روی شانه بیاندازد تا بتوانید از این ژست عکاسی پرتره یک عکس جذاب و گیرا ثبت کنید.

9. دست به سینه

اگر مدل تمایل دارد که جدی و قاطع به نظر برسد، به او پیشنهاد کنید تا دست به سینه بایستد. حواس تان باشد که مدل در این حالت تا حد امکان، طبیعی به نظر برسد.

10. بستن دکمه

ژست عکاسی بستن دکمه
ژست بستن دکمه

زمانی که می خواهید روی مردانگی مدل تاکید کنید، از او بخواهید که خود را مشغول بستن یا باز کردن دکمه سر دست پیراهنش نشان دهد. این ژست به عکس پرتره، پویایی و وقار می بخشد.

11. ژست متفکر

ژست عکاسی متفکر
ژست متفکر

این حالت، یکی از مناسب ترین ژست ها برای نشان دادن حالت غم و اندوه در عکاسی پرتره است. مدل می تواند با قرار دادن دست روی پیشانی یا انگشتان در اطراف و یا زیر چانه، ژست بگیرد.

12. به افق خیره شدن

ژست عکاسی افق

در عکاسی پرتره، لازم نیست که همیشه مدل، مستقیما به دوربین نگاه کند. مثلا می تواند به بالای سطح دوربین خیره شود. با چنین ژستی، تصویری صادقانه و با اصالت ثبت می کنید.