آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر (ICDL) بصورت حضوری و آنلاین

آموزشگاه کامپیوتر هفت سان افتخار دارد به عنوان بهترین آموزشگاه کامپیوتر در کرمان آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر (ICDL) که امروزه برای قبولی در آزمونهای استخدامی اجباری شده است را هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری (آنلاین) برگزار نماید.